Privacyverklaring

Bel ons!

06-38173055

Privacyverklaring van Stefan Computers
Het onderstaande privacybeleid is van toepassing
op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten
met Stefan Computers
De Klim 4
8343 XP Zuidveen

Privacyverklaring:
De verwerkingsverantwoordelijke:
ICT reparatie & onderhoud Bedrijf

Stefan Computers
De Klim 4
8343 XP zuidveen

0521 -52 28 32
www.stefan-computers.nl

De gegevens van de klanten die een bestelling bij ons plaatsen zijn van ICT-klanten of bezoekers van onze website; deze worden verwerkt in een klantensysteem “Snelstart”. Hierin worden naam/ adres/ telefoonnummer (als opgegeven) en emailadres verwerkt. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door klanten worden opgegeven, in het kader van de door hen gevraagde dienst (bijvoorbeeld voor het aanmaken van een account /emailadres ), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken of verstrekken aan derden, tenzij daar vooraf toestemming voor is gegeven, en dit noodzakelijk is voor het leveren van de dienst.
Deze klantgegevens worden opgeslagen in de Cloud. Alleen Stefan van Stefan Computers heeft een gebruikersnaam en wachtwoord om in dit systeem te kunnen komen en de gegevens in te zien. Verder kan niemand deze gegevens inzien. https://www.snelstart.nl/productnieuws/de-avg-en-snelstart
De ontvanger van de persoonsgegevens is Stefan Computers te zuidveen. In een heel enkel geval zijn wij genoodzaakt om een incassobureau( Ultimoo incasso te Woerden) in te schakelen na het herhaaldelijk niet betalen van facturen na een x aantal aanmaningen en waarschuwingen. Met de gegevens van deze klanten wordt vertrouwelijk omgegaan.
Naam en emailadres worden in ons mailingssysteem “Sendblaster“ gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven ed. Klanten kunnen zichzelf hiervoor aanmelden. E-mailadressen wordt ook toegevoegd aan onze adressenlijst voor nieuwsbrieven. Als men een nieuwsbrief ontvangt bevat deze een link, waarmee men zichzelf kan afmelden. Deze nieuwsbriefadressenlijst wordt niet aan derden verstrekt.
Gegevens als adres en emailadres worden voor het verzenden van pakketten doorgegeven aan het vervoersbedrijf GLS zodat zij de bestellingen kunnen vervoeren en afleveren op het juiste adres. De gegevens worden uitsluitend hiervoor gebruikt. Lees voor meer informatie lees https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl
Wij maken GEEN gebruik van Google Analytics om het surfgedrag op onze website te analyseren en te verbeteren. Wij hebben Google niet toegestaan, de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen. Voor meer informatie lees https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl
Stefan Computers geeft de persoonsgegevens niet door buiten de EU of aan een internationale organisatie .
De bewaartermijn van de gegevens is zolang de personen klant bij ons zijn en bestellingen bij ons afnemen. Of op het moment dat de klant zelf aangeeft uit ons systeem verwijdert te willen worden.
De betrokkenen/ klanten hebben recht op inzage, correctie en verwijdering van hun klantengegevens in ons systeem. Zelf geven zij ook regelmatig eventuele verandering in hun gegevens (zoals ander adres/ telefoonnummer of emailadres) bij ons door.
De betrokkenen/ klanten hebben het recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking altijd in te kunnen trekken.
De klant/betrokkene is in die zin verplicht/ genoodzaakt de persoonsgegevens te verstrekken omdat anders de bestellingen niet geleverd kunnen worden/ de facturen niet verstuurd kunnen worden en er geen contact onderhouden kan worden over de geleverde producten. De betrokkene/ klant kiest ervoor om deze producten bij ons af te nemen waardoor deze basisgegevens nodig zijn.